Verksamhetsöversikt

Jag arbetar behovs- och resultatinriktat på olika sätt:

  • Coaching – process, akut, individuell och i grupp, telefon
  • Handledning – individuell och i grupp
  • Konsultation – hälsoutveckling, träning, behandling
  • Utbildning/Föreläsning/Kurser – små och stora grupper

Två äpplen av vilka det ena är delat så att kärnhuset syns. Äpplets två delar samt kärnhuset symboliserar en balans mellan det mentala (känslor/tankar) och fysiska (kropp/handling) vars inre motor (kärnhuset) är våra djupaste förankringar och värderingar, det andliga, spirituella. När det råder en samklang mellan dessa tre har vi förutsättningar att må, fungera och prestera optimalt! Upplevelsen av livets med- och motgångar är beroende av att vi kan påverka hur vi reagerar, relaterar och agerar i förhållande till oss själva och omvärlden, under skiftande omständigheter.

Äpplet finns med hela vägen i nedanstående kedja:
Behov–målsättning–strategier–utvärdering–förändring–uppföljning

"Var själv den förändring du vill se i världen."
–Gandhi

Jag arbetar huvudsakligen inom tre områden: Hälsokompetens, Ledarskap och Stress & självkontroll, som har gemensamma beröringspunkter och delvis överlappar varandra. Klicka dig vidare för mer information.