Att kunna njuta av livet

i med- och motgång

"Heaven isn't a place, it's a state of mind."
–Kinesiskt ordspråk

Jag arbetar behovs- och resultatinriktat med utbildning, föreläsningar, grupphandledning och coaching. Vi skräddarsyr tillsammans efter förutsättningar, behov och önskemål. Grundkurs i Stress & Självkontroll är 6 x 2 h.

"We all fall – it's a matter of how we rise."

Med tiden har jag utvecklat en effektiv metod som bygger på välbeprövad och dokumenterad teknik. Medveten uppmärksamhet och närvaro (mindfulness), tillsammans med reflektion, mental styrketräning och resultatinriktad handling, utgör grunden för att uppleva och skapa meningsfulla sammanhang och att ta makten i sitt liv.

Exempel ur innehåll:

 • Stressmekanismer på gott och ont, positiv/negativ stress
 • Aktiv stressbalans, strategier, stressreglering
 • Drivkrafter, livslust, och meningsfulla sammanhang
 • Från start till mål
 • Glädje, humor och helikopterperspektiv
 • Positivt och flexibelt tänkande, proaktivitet
 • Mindfulness, inre ro och styrka
 • Verkningsfulla strategier, handling och konsekvens
 • Att vilja och våga vara sig själv
 • Övningar för självinsikt, medvetenhet och handlingskraft
 • Acceptera i förhållande till att förändra
 • Förväntningar, verklighet och sinnesstämning
 • Mental styrketräning, t. ex.: växling av sinnestillstånd, målbildsträning, fokusbyte
 • Regelbunden reflektion och utvärdering

"Att idag tänka annorlunda än igår skiljer den
envise från den vise."
–Steinbeck

Lekande barn

Föreläsningar på temat Barn och stress, riktade till
skolpersonal och föräldrar (begär program).