Utveckling av grupp & individ

SDI - Strength Deployment Inventory är ett kraftfullt verktyg för självinsikt, effektiv kommunikation och som hjälper oss att förstå och utveckla goda mellanmänskliga relationer.

Det ger insikt om drivkrafterna bakom beteenden och hur vi kan förstå och även välja våra beteenden för bästa resultat.

En kartläggning av våra styrkor och beteenden leder till medvetenhet om kommunikations- och konfliktstil, som i sin tur gör förebyggande och hantering av konflikter, effektiv.

SDI fungerar både som teamutveckling och som personlig utveckling för individen.

Kursupplägg där vi förenar nytta med nöje, från en halvdag med möjlighet till ytterligare två dagars vidareutveckling.