Utveckling av inre och yttre ledarskap


"Livet, ledarskapet är som en fallskärm -
det är livsviktigt att den utvecklas!"
-Okänd

Att kunna leda sig själv och andra

En bra ledare är både människa och chef som följer sin livsfilosofi, sina värderingar i utvecklingen av medarbetare och organisation.
Kännetecken för en modern ledare är att sträva efter sitt bästa jag både i sitt varande och görande.
Ett moget ledarskap står för engagemang, inspiration och medveten, resultatinriktad handling.

Nedanstående är aspekter som bearbetas i ledarskapsutvecklingen:

 • Ledarrollen-olika perspektiv
 • Drivkrafter
 • "Den goda arbetsplatsen"
 • Medvetet och moget ledarskap
 • Hälsoperspektiv och hälsokompetens
 • Personlig utveckling och självinsikt
 • Stress & Självkontroll
 • Genusperspektiv
 • Inifrånstyrd eller utifrånstyrd
 • EQ (emotionell intelligens och kompetens)
 • Reflektion som verktyg
 • Individuella och gemensamma värdegrunder
 • Destruktiva och konstruktiva beteendemönster
 • Mänskliga möten
 • Kommunikation och dialog, respons, resultat och konsekvens
 • Makt, ansvar, beslut och gränssättning
 • Mål, strategier, utvärdering

"Den som känner andra är klok -
Den som känner sig själv är vis"
-Lao Tse