Personal & konferens

Personalutveckling med kunskapsförmedling, aha-upplevelser, gemenskap och skoj! Vi utgår från förutsättningar, behov och önskemål när vi gemensamt styr upp konferensen. Medarbetare som trivs ihop når bättre resultat. För att trivas behövs förståelse och kunskap om oss själva, omvärlden och varann. Vågar vi öppna upp litegrann, kommer insikterna som belöning!

"En droppe droppad i livets älv har ingen kraft till
att flyta själv, Det ställs krav på varenda droppe,
hjälp till att hålla de andra oppe!"
–Tage Danielsson

Jag arbetar med kunskapsområden som Hälsokompetens, Stress- & Självkontroll och Ledarskapsutveckling med syfte att utveckla "den goda arbetsplatsen" (se övriga sidor) Under en konferens krävs både aktivitet och någon form av aktiv vila för att intresse och vitalitet ska underhållas. Låt mig ta hand om hela eller delar av konferensen för stärkt gemenskap, livskompetens och nya upplevelser!

En upptagen kvinna

Kommunikation? Stresshantering? Mindfulness?

Exempel på rubriker och utbud

 • "Stress som utmaning- styr själv!"
 • "Kommunicera effektivare med SDI."
 • "Hälsa för dig som vill ha balans mellan välbefinnande och prestation."
 • "Vi skapar Den Goda Arbetsplatsen tillsammans!"
 • "Mindfulness för fokus och sinnesro i vardagen."
 • "Skapa rätt sinnestillstånd för att fungera och prestera optimalt!"
 • "Yoga, massage, eller qi gong ger bättre återhämtning och ökad kapacitet."
 • "Livsbränsle i med- och motgång"
 • "JAG AB* - att hitta rätt bland möjligheter och krav."
  * en föreläsning för ungdomar om självkänsla , mål och mening.