Hälsokompetens

–mental, fysisk och andlig energireglering, eller konsten att njuta av livet

Att lära känna, bli vän med och ta hand om sig själv, det vill säga utveckla sitt inflytande över sin kropp, hjärna och inre röst för att optimera möjligheterna att vara en tillgång för sig själv och andra.

Fysiskt

Kroppen är själens boning. Hjälp till självhjälp:

Kroppskännedom-träning

Kroppskontroll, styrka, flexibilitet, koordination, kondition, grundspänning, av /anspänning, medveten och funktionell rörelseträning

Återhämtning

Vila, sömn, grundspänning, av/anspänning

Näring

Näringsrik, funktionell kost, ätbeteende

Massageterapi

Behandling med syfte att förbättra rörlighet, avspänningsförmåga, kroppsmedvetenhet och självläkning. Jag är diplomerad i svensk idrottsmassage, kinesisk medicinsk massage, Tui Na och japansk Energimassage.

Utbildar i:

 • "Massage på jobbet"
 • Rygg-/nackmassage
 • En kinesisk variant mot spänningshuvudvärk

Mentalt och andligt

(med andligt menas här det djup ur vilket våra personliga livsregler utformas)
Livsperspektiv och livslust – att vara i "sitt esse"
Handlar om:

 • Livsmål, drivkrafter och värderingar
 • Utveckling av personliga förmågor och strategier
 • Positivt och flexibelt tänkande, tankefällor
 • Medvetenhet om tanke-, reaktions- och beteendemönster
 • Utveckling av sinnesro och sinnesnärvaro
 • Sammanhang, livsbalans och självinsikt
 • Stärkande av självbild, självkänsla, självförtroende
 • MRT – skapa medveten rörelse, tanke och känsla
 • Andrum, livsrum,reflektion, meditation
 • Samspel med andra och omvärld
 • Utmaning, mod och handlingskraft
 • Målbilder, utvärdering, uppföljning
 • Se vidare under ledarskap samt stress och självkontroll