Stress- & livscoaching

Jag är internationellt certifierad coach (ICC) och jobbar med både personlig coaching och och med grupper. Det kan gälla ett akut problem, situation–relation, handla om att skapa inre ro och styrka, eller att livsbalansen rubbats... Mer info under Stress- & Självkontroll, mental och andlig energireglering.

"Bryt upp! Bryt upp! Den nya dagen gryr –
Oändligt är vårt stora äventyr"
–Karin Boye

  • Akutcoaching (akut problem just nu) 1–3 gånger
  • Processcoaching 6–10 gånger eller längre
  • Telefoncoaching finns också som alternativ

Vid första tillfället kommer vi överens om upplägg och tidsrymd.

Ständigt närvarande frågor:

  • Är du den du vill vara?
  • Gör du det du vill göra?
  • Får du det du vill ha?

Med mig som coach får du ingen JA-sägare. Däremot bekräftar jag dig genom att lyssna engagerat, uppmuntra och stödja, ifrågasätta och utmana. Såhär inleds en processcoaching:

Vi utgår från dig, din situation och dina upplevelser och livsfrågor. Vi går vidare med vem du är, hur du vill må och vara och det liv du vill leva. Jag jobbar handlings och resultatinriktat, är orädd men omtänksam i mötet med dig. Och så skrattar vi lite, åtminstone åt oss själva! Du får uppgifter med dig mellan gångerna, verktygen består till exempel av reflektion, olika former av mental träning och praktiska övningar.

"Allt man kan ta ifrån människan utom
den yttersta friheten – att välja förhållningssätt
till det som livet för med sig."
–Viktor Frankl

International Coaching Community's logotyp