Idé & bakgrund

Porträttbild av Agneta Andersson Jag vill inspirera, utmana och uppmuntra till känslor, tankar och beteenden som blir en tillgång för och emellan människor! Med andra ord så handlar det om att leva livet fullt ut, meningsfyllt med massor av livsbränsle, som livslust, känslor, mod och handlingskraft. Bygg på med sinnesnärvaro, inre styrka och ro, då finns utveckling i oändlighet som vi kan smitta varann med. Och kanske allra viktigast att komma ihåg: en jätteportion med humor och skratt!

Ovanstående blir verklighet

...genom mina möten med olika människor under skiftande förutsättningar och omständigheter. Mitt engagemang och arbete präglas av nyfikenhet, helhetssyn och salutogent perspektiv, där friskfrämjande och verkningsfulla faktorer har störst betydelse. Jag har också integrerat en del av österländsk tradition och teknik i min verksamhet så det är den bredd jag tillägnat mig som är mitt signum.

Bakgrund med "vägmärken"

Gymnastik och Idrottshögskolan Stockholm Gymn. Dir.
Stockholms universitet Stockholm Pedagogik
Malmö högskola Malmö Speciallärare
Halmstads högskola Halmstad Idrottspedagogik
Hälsoutveckling
Friskoteket Filipstad Hälsoutveckling
Friskvårdskonsult
Utbildningsledare
Friskvårdscentrum/Ryggcentrum Stockholm Friskvårds-/rygg-/massageterapeut
Cirkelledare
Stress Management Center Sunne Stresshantering
Ledarskap
S.L.H., Skandinaviska ledarhögskolan Örebro Mental träning
Svalövs folkhögskola Svalöv Yoga, grund-/fortsättningskurs
MediQiakademien Malmö Med. Qi Gong
Meditation
Mindfulness
Tui Na massageterapeut
ICC International Coaching Community Mallorca 2008 Int. cert. coach
Certifierad ICC Coach
Personal Strenghts Stockholm Sthlm 2011 Cert. handledare SDI - verktyg för självinsikt, kommunikation och fruktbara relationer.

 

Skiftande karaktär

...på arbetsområden och uppdrag inom både näringsliv och offentlig verksamhet:

  • Undervisning
  • Fortbildning
  • Friskvård
  • Personal- och ledarskapsutveckling
  • Projektarbete
  • Handledning
  • Coaching på små och stora företag, skola/högskola/sjukhus/kommun
  • Drivit egen hälsostudio – Friskoteket – i mer än 20 år